Cleantech Partnerskab
Cleantech Partnerskab (Symbion) · Gribskovvej 4, 2100 København Ø · Tlf.: 3010 8080 · Mail: hn@vhhr.dk
Print sidenSitemap
FacebookLinkedInTwitterFlere delingsmuligheder

27. maj 2010

Et spørgsmål om tillid

Trusted by Danfoss er titlen på en partnerskabsaftale mellem mindre cleantech virksomheder og Danfoss Ventures A/S. Tillid er hjørnestenen i en model, hvor Danfoss Ventures A/S og udvalgte virksomheder indgår i et strategisk samarbejde. Et samarbejde hvor knowhow flyder frit begge veje, og hvor Danfoss Ventures A/S stiller sin erfaring og faciliteter til rådighed. SUN ECO AIR, der producerer solventilation, er en af de seneste virksomheder, som er blevet en del af Trusted by Danfoss.

Begrebet Trusted by Danfoss blev til som en del af Mads Clausen Entrepreneur Parks iværksætterprogram for snart seks år siden. Baggrunden var ønsket om at hjælpe mindre virksomheder i Syddanmark på bl.a. cleantech området med at accelerere deres vækst og dermed komme hurtigere på markedet. Et afgørende aspekt for mange mindre virksomheder, når de skal vinde fodfæste på markedet.

Udveksling af knowhow

- Helt grundlæggende er filosofien i Danfoss Ventures A/S, at der ikke går noget fra os, når vi deler viden med vores partnere. Tilliden i begrebet ”trusted” skal derfor forstås helt bogstaveligt. Det handler om tillid, der går begge veje. Og det handler om tillid til den nye virksomheds markeds- og forretningsmodel. Vi har kun ét krav til samarbejdet. Vi skal have et bestyrelsesmedlem eller en observatør i virksomheden. Danfoss Ventures A/S lægger ikke penge i projektet. Og der er ingen økonomisk binding eller afregning af nogen art. Virksomheden har rettighederne til sit eget produkt, så i bund og grund handler det om en gensidig udveksling af knowhow, fortæller Anker Jørgensen, som er direktør i Mads Clausen Entrepreneur Park, der er ejet af Danfoss Ventures A/S.

Kontakten mellem de mindre virksomheder og Danfoss Ventures A/S kommer bl.a. i stand via Cleantech Partnerskabs programmet, som Økonomi- og Erhvervsministeriet står bag og som har fungeret siden 2009.

Ballast til mindre virksomheder

Danfoss Ventures A/S og Anker Jørgensen ser deres rolle som en slags mentor for ”trusted” virksomhederne. Den tolkning kan Andreas Munk fra SUN ECO AIR, der udvikler solventilationssystemer, nikke genkendende til. SUN ECO AIR har netop indgået en aftale om at være Trusted by Danfoss.

- Vi får adgang til Danfoss Ventures ressourcer og viden uden at miste vores egen. For en mindre cleantech virksomhed som os, giver det en væsentlig ballast, når man skal udvikle virksomheden, skabe sin plads på markedet og sikre en konstant vækst. Vores udvikling kommer op i et helt andet gear, så samarbejdet er et vigtigt element i en vækststrategi. Omvendt tror jeg også, at det er helt grundlæggende for, at Danfoss Ventures vil være med. De skal kunne se en idé og et holdbart forretningspotentiale, fortæller Andreas Munk forretningsudvikler i SUN ECO AIR.

I krisetider blomstrer de gode idéer

Mads Clausen Entrepreneur Park optager årligt 12-15 firmaer under Trusted by Danfoss paraplyen svarende til, at der hele tiden 25-30 projekter i gang. En brøkdel sammenlignet med de omkring 1.000 projekter som Anker Jørgensen hans kollegaer, hvert år bliver præsenteret for.

- I en nedgangstid, som den vi er inde i nu, blomstrer de gode idéer og iværksættertrangen. Det oplever vi også med mange nye projekter og idéer. Under Trusted by Danfoss banneret har vi indtil videre haft omkring 18 exits, færdige projekter. Ud af dem er der kun et eller to, som ikke har vist sig holdbare. Det beviser styrken i konceptet, som vi planlægger at udvide med virksomheder med større volumen, slutter Anker Jørgensen. 

Om Cleantechpartnerskab | www.cleantechpartnerskab.dk

Cleantechpartnerskab er etableret af Erhvervs- og Byggestyrelsen og drives af regionernes Væksthuse. Formålet er at fremme udviklingen og væksten i cleantech virksomheder i Danmark. Cleantechpartnerskab skal bidrage til at skabe en succesfuld klynge af viden og virksomheder, der på lang sigt kan sikre Danmark en global førerposition på området. Gennem Cleantechpartnerskab tilbydes udvalgte danske cleantech iværksættere adgang til meget specifik faglig viden, adgang til fysiske faciliteter eller rådgivning om opskalering og internationalisering hos partnervirksomhederne. Et tilbud, som de ikke kan få gennem andre eksisterende iværksætterordninger. Samtidig giver partnerskabet de store virksomheder en chance for at blive præsenteret for nye spændende forretningsmuligheder.

Følgende virksomheder tilbyder sig som Cleantech Partner til iværksættere:
Danfoss, Dansk Shell, Dong Energy, Ernst & Young, Grundfos, IBM, IRD, Multidata, Rockwool, Maersk, Novozymes, KU-Life, SEAS-NVE, Amagerforbrænding og CB Svendsen.

SUN ECO AIR - solventilationssystem  | www.sunecoair.com

SUN ECO AIR blev startet i 2008 af Andreas Munk. SUN ECO AIR har udviklet et sollventilationssystem, der sikrer, at frisk opvarmet luft blæses ind, når solen skinner. Den friske luft bliver opvarmet så meget, at den bidrager til affugtning og opvarmningen af boligen – så tilbagebetalingstiden kan ses direkte på varmebudgettet.

SUN ECO AIR er bosiddende i Aalborg og trækker en del af sin viden fra Aalborg Universitet. Bæredygtighed og innovation er et nøgleord hos virksomheden, hvor produkterne skal tage størst muligt hensyn til miljø, energiforbrug og materialevalg.

A Company Trusted by Danfoss

Trusted by Danfoss er en del af det Danfoss Ventures A/S ejede vækstcenter og iværksætterprogram Mads Clausen Entrepreneur Park. Ordningen har eksisteret i knap seks år og er rettet mod mindre cleantech eller megatronic virksomheder, der har væsentlige aktiviteter i region Syddanmark. Danfoss Ventures A/S betinger sig enten at have et bestyrelsesmedlem eller en observatør i virksomheden. Når der er indgået en licensaftale om brugen af ”A Company Trusted by Danfoss”, er der ikke andre bindinger. Virksomheden får knowhow og støtte af Danfoss Ventures A/S, men beholder rettighederne til sine produkter. Efter tre år evalueres aftalen. Omkring 18 firmaer har indtil videre været Trusted by Danfoss. Ud af dem vurderer direktør Anker Jørgensen, at 16-17 har været en succes