Cleantech Partnerskab
Cleantech Partnerskab (Symbion) · Gribskovvej 4, 2100 København Ø · Tlf.: 3010 8080 · Mail: hn@vhhr.dk
Print sidenSitemap
FacebookLinkedInTwitterFlere delingsmuligheder

15. marts 2010

Cleantech Partnerskaber udbygger succesen

Økonomi- og erhvervsministeriet søsatte i efteråret 2008 programmet Cleantech Partnerskab. Indsatsen udvides nu til at omfatte andre typer virksomheder og mulighed for afprøvning af produkter i fuld skala. Det offentliggøres på Cleantechdag 2010, som Væksthus Hovedstadsregionen afholder den 15. marts.

Hvis Danmark skal beholde sin førerposition inden for miljø- og energiområdet, er det nødvendigt med en målrettet indsats.

Økonomi- og Erhvervsministeriet satte derfor et nyt initiativ i søen for godt halvandet år siden: Cleantech Partnerskaber. 10 store virksomheder gik fra starten med i projektet. De har været parate til at bruge deres viden og netværk til at give mindre danske iværksættervirksomheder det nødvendige skub til at komme videre i deres vækst, fx ved at begynde at eksportere.

Bestyrelsesposter og netværk

Cleantech Partnerskaberne omfatter både egentlige partnerskaber og mindre omfattende opgaver som hjælp til at finde et kompetent bestyrelsesmedlem eller få åbnet døren til potentielle internationale forretningspartnere

- Fra starten har vi tænkt partnerskaber bredt – og ikke kun som formelle juridiske kontrakter mellem to virksomheder. Undervejs i forløbet er vi blevet bekræftet i, at det tager lang tid at skabe den fortrolighed og kobling mellem virksomhederne, der er nødvendig for at indgå et partnerskab. Det er også, hvad vi hører fra vores udenlandske kollegaer. På den baggrund er vi stolte over, at væksthusene i løbet af det første år har kunnet nå at etablere to rigtige partnerskaber og to non-disclosure agreements, fortæller vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervs- og Byggestyrelsen.

-Der er flere lovende projekter i støbeskeen, men ligeså væsentligt er det, at iværksætter virksomhederne har kunnet trække på de store deltagende virksomheder til opgaver som at få etableret en bestyrelse med personer, der har relevant viden inden for deres eget forretningsområde. Eller få åbnet døren til de internationale kontakter, som den store virksomhed stiller til rådighed for iværksætteren, siger Anders Hoffmann.

Nye partnervirksomheder med forskellig ekspertise

Kredsen af virksomheder, der tilbyder partnerskaber, bliver den 15. marts udvidet med tre nye parter. Bl.a. elektronikfirmaet CB Svendsen, der allerede har hjulpet flere iværksættere på vej.

- Vi har gennem de sidste par år arbejdet med en lille håndfuld iværksættervirksomheder og hjulpet dem med at få gjort deres ideer forretningsdygtige. Et eksempel er vores samarbejde med P-Watch, hvor vi både har bistået med at udvikle elektronikken, står for produktionen og har været med til at finansiere virksomheden. Det sker ud fra devisen, at vores opsparede formue gør bedre gavn ved at være ude og arbejde. Særligt i en tid, hvor det er vanskeligt for virksomhederne at låne penge i banken. Men det er på ingen måde det rene filantropi – i partnerskaberne har det været en betingelse for os, at samarbejdet også skal give os fordele, fx ved at skabe nye arbejdsopgaver i vores virksomhed, siger direktør Carsten B. Svendsen

To andre nye Cleantech Partnerskabs virksomheder opererer inden for energiområdet, hvor behovene for nye løsninger har været i fokus længe. Det er Amagerforbrænding og SEAS-NVE.

- Vi står over for en fremtid, hvor der kommer til at ske mange forandringer med produktion og transport af energi. De udfordringer vil vi bl.a. håndtere gennem nye partnerskaber, hvor vi kan udnytte vores eksisterende infrastruktur og hastigt voksende intelligente forsyningsnet på ny måder, siger markedschef Filip Dahl Larsen fra SEAS-NVE, der også med i bagagen har erfaringer fra flere andre partnerskaber, bl.a. med Dansk Termografi A/S og ChoosEV.

Amagerforbrænding er også engageret i en række samarbejdsprojekter, både med virksomheder og forskningsverdenen. Ved at stille sit eksisterende anlæg, ekspertise og areal til rådighed for nye innovative ideer, kan virksomheden hjælpe nye ideer med at overvinde barrierer og komme hurtigere i produktion.

- I øjeblikket huser vi flere demonstrationsprojekter på vores areal – og da vi inden længe skal have udskiftet vores nuværende anlæg til behandling af affald, åbner det for lidt større fleksibilitet i forhold til at udføre projekter i det regi, siger direktør Ulla Röttger.

- Men derudover forestiller jeg mig også, at vi kan bidrage med vores erfaringer fra at skabe værdi af affald – eller mere lavpraktiske forhold som at stille vores netværk til rådighed eller vejlede om det myndighedsarbejde, der er knyttet til vores branche, siger Ulla Röttger.

Flere oplysninger:

Anders Hoffmann, Erhvervs- og Byggestyrelsen, mail:ah@ebst.dk, tlf: 35466386

Carsten B. Svendsen, CB Svendsen, mail: CBS@cb-svendsen.dk, tlf: 4448 5286

Filip Dahl Larsen, SEAS-NVE, mail: fdl@seas-nve.dk, tlf: 7029 2929

Ulla Röttger, Amagerforbrænding, mail: ur@amfor.dk, tlf: 3268 9302

Carsten Bech, mail: cb@floatingpowerplant.com, tlf:
33919120

 

 

Fakta

Om Cleantechpartnerskab | www.cleantechpartnerskab.dk

Cleantechpartnerskab er etableret af Erhvervs- og Byggestyrelsen og drives af regionernes Væksthuse. Formålet er at fremme udviklingen og væksten i cleantech virksomheder i Danmark. Cleantechpartnerskab skal bidrage til at skabe en succesfuld klynge af viden og virksomheder, der på lang sigt kan sikre Danmark en global førerposition på området. Gennem Cleantechpartnerskab tilbydes udvalgte danske cleantech iværksættere adgang til meget specifik faglig viden, adgang til fysiske faciliteter eller rådgivning om opskalering og internationalisering hos partnervirksomhederne. Et tilbud, som de ikke kan få gennem andre eksisterende iværksætterordninger. Samtidig giver partnerskabet de store virksomheder en chance for at blive præsenteret for nye spændende forretningsmuligheder.

Følgende virksomheder tilbyder sig som Cleantech Partner til iværksættere:
Danfoss, Dansk Shell, Dong Energy, Ernst & Young, Grundfos, IBM, IRD, Multidata, Rockwool, Maersk, Novozymes, KU-Life, SEAS-NVE, Amagerforbrænding og CB Svendsen.

CB Svendsen
Innovativ elektronikvirksomhed, der bl.a. leverer custom made elektronikløsninger og fungerer som både totalentreprenør og underleverandør. Samtidig har CB Svendsen avancerede produkter til fjernaflæsning af energimålere og andre signalgivere, der markedsføres til energi-  og industriselskaber.

Antal ansatte: 51

Omsætning: 84 millioner kr. i 2008

Amagerforbrænding

Affalds- og energivirksomhed, som arbejder med at udnytte de ressourcer, der er i affald. Det sker ved at drive genbrugspladser og producere el og fjernvarme fra afbrænding af affald.

Antal ansatte: 185

Omsætning: 433 millioner kr. i 2008

SEAS-NVE

Leverandør af energi og fibernet til 400.000 kunder og andelshavere på region Sjælland, i alt 10 procent af Danmarks samlede elforbrug.

Antal ansatte: over 600

Omsætning: 2,8 milliarder kr. i 2008

Indgåede partnerskaber under programmet Cleantech Partnerskab

·Partnerskab mellem IBM og Gridmanager

·Partnerskab mellem Shell og H2 Logic