Cleantech Partnerskab
Cleantech Partnerskab (Symbion) · Gribskovvej 4, 2100 København Ø · Tlf.: 3010 8080 · Mail: hn@vhhr.dk
Print sidenSitemap
FacebookLinkedInTwitterFlere delingsmuligheder

07. december 2009

Novozymes

Hvorfor deltager I i Cleantech partnerskabsprogrammet?

- Vi er gået med i partnerskaberne af to grunde. Dels fordi vi selv er interesseret i den inspiration, som et samarbejde med små innovative virksomheder er. Dels fordi vi har en vis ansvarsfølelse, kan man vel kalde det, og synes vi skal anvende vores kompetencer til at hjælpe små virksomheder, der støder ind i barrierer af den ene eller anden slags. Det kan fx være i forhold til, hvordan man kommunikerer med sine investorer for at få tilført den nødvendige kapital. Eller hvordan man opskalerer sin opfindelse fra laboratoriet til en prototype og derfra videre til et færdigt produkt.

Hvilke forventninger har I til Cleantech partnerskabs programmet

Novozymes er en meget innovativ virksomhed. Men i mine øjne ligger innovation ofte på grænsefladen af det, som vi selv kan – og det andre virksomheder kan. Vi er derfor helt åbne og klar til at se, hvad partnerskaberne kan bringe. Det kan være, at vi bliver præsenteret for et koncept, som ikke tænder os, men ideen bagved er god – og den kan vi videreudvikle sammen med vækstvirksomheden. Eller måske finder vi en exceptionel god idé i samarbejde med to forskellige vækstvirksomheder.

Det er en del af innovation, at man skal være åben for alle muligheder.

 Hvad kan I konkret tilbyde vækstvirksomheder

  • Opskalering, fx fra laboratorium til prototype, eller fra prototype til færdigt produkt
  • Kommunikation – med myndigheder, investorer m.fl.
  • Forretningsplan
  • Markedsføring, testmarkeder 
  • Internationalisering

Novozymes

Novozymes er verdens førende inden for bioinnovation med over 700 produkter i 130 lande. Novozymes forretningsområder er enzymer og mikroorganismer. Omsætning: 81,46 mia. kr. Novozymes har hovedsæde i Bagsværd og har derudover 2 danske fabrikker, henholdsvis i København og Kalundborg. Globalt er Novozymes derudover repræsenteret i 22 andre lande. Ca. 5.000 ansatte, heraf er ca. halvdelen beskæftiget i Danmark.