Cleantech Partnerskab
Cleantech Partnerskab (Symbion) · Gribskovvej 4, 2100 København Ø · Tlf.: 3010 8080 · Mail: hn@vhhr.dk
Print sidenSitemap
FacebookLinkedInTwitterFlere delingsmuligheder

02. august 2012

Mulighederne

el-bil

Målet med Cleantech Partnerskab er først og fremmest at skabe grundlag for nye partnerskaber mellem store, veletablerede virksomheder og mindre vækstvirksomheder, der arbejder med cleantech.


Men programmet giver også mulighed for andre og mindre typer af samarbejder mellem de store virksomheder og vækstvirksomhederne. Få del i de mange muligheder:

  • Partnerskabsaftale
  • Speed-dating
  • Bestyrelse
  • Markedsføring
  • Afprøvning af kundesegment
  • Viden om politiske beslutningsprocesser

Partnerskabsaftale
Partnerskaberne bliver indgået mellem en stor virksomhed og en eller flere vækstvirksomhed. Partnerskabet bygger på en formel kontrakt mellem virksomhederne om samarbejdet.

Samarbejdsmulighederne er mange. Cleantech Partnerskabet kan fx være en kontrakt om i fællesskab at udvikle nye produkter eller samarbejde om nye forretningsmuligheder. Et partnerskab kan også bestå af, at den store partnervirksomhed giver vækstvirksomheden adgang til sin faglige ekspertise, adgang til salgs- eller distributionsnetværk eller lignende.


Se eksempler på, hvad partnerskaberne kan omfatte:

Sparring
Cleantech Partnerskabs programmet giver vækstvirksomhederne mulighed for at møde de store virksomheder ved en dating-session. Her kan vækstvirksomhederne spørge de store virksomheder til råds om konkrete problemstillinger og få professionelle vurderinger af potentialer og faldgruber.

Vækstvirksomheder har fx brugt denne mulighed til at få:

  • afklaret, om deres produkt er egnet til et særligt kundesegment.
  • kontakt med personer, der kan udarbejde markedsføringsmateriale.
  • medlemmer til en professionel bestyrelse.

Bestyrelse
Vækstvirksomheder kan gennem de store virksomheder i Cleantech Partnerskabs programmet få kontakt til kompetente personer, der kan indgå i deres professionelle bestyrelse. Det kan fx være bestyrelsesmedlemmer med erfaring inden for cleantech, viden om internationalt arbejde på området, forretningsførelse, netværk m.m.

Markedsføring
Vækstvirksomhederne kan trække på de store virksomheders kontakter til at få udarbejdet markedsføringsmateriale med bidrag fra personer, der har den nødvendige faglige ekspertise inden for området.

På samme måde kan de store virksomheders viden om politiske beslutningsprocesser hjælpe de små vækstvirksomheder, der ønsker at påvirke beslutningstagerne til at tage højde for fx ny viden og teknologi, som er af betydning for virksomheden.