Cleantech Partnerskab
Cleantech Partnerskab (Symbion) · Gribskovvej 4, 2100 København Ø · Tlf.: 3010 8080 · Mail: hn@vhhr.dk
Print sidenSitemap
FacebookLinkedInTwitterFlere delingsmuligheder

17. januar 2011

9 mio. kr. til miljøteknologi inden for vand, luft og affald

Ansøgningsrunden til Miljøministeriets tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi er netop åbnet. Denne gang er der afsat 9 mio. kroner af til ansøgere med fokus på udvikling, test og demonstration af teknologier på vand, luft og affaldsområdet.

3 mio. kr til vandprojekter:

  • Beskyttelse af følsomme vandområder
  • Sikring af rent drikkevand
  • Klimatilpasning
  • Store globale udfordringer på vandområdet - vandbesparelser, energi og vand
  • Store globale  udfordringer på vandområdet - rensning af ballastvand fra skibe

3. mio. kr. til affaldsprojekter:

  • Udvikling af teknologier til øget udnyttelse af ressourcer og energi i fast organisk affald
  • Udvikling af sorteringsteknologi for træaffald

3 mio. kr. til begrænsing af luftforurening (partikelemission og andre emissioner):

  • Energiproducerende anlæg, der fyrer med biomasse
  • Brændeovne og biomassefyrede kedler op til 300 kw

Deadline for ansøgning er den 5.november kl 12.00.

Læs den fulde annoncetekst og baggrundsnotater på følgende link til ecoinnovation.dk