Cleantech Partnerskab
Cleantech Partnerskab (Symbion) · Gribskovvej 4, 2100 København Ø · Tlf.: 3010 8080 · Mail: hn@vhhr.dk
Print sidenSitemap
FacebookLinkedInTwitterFlere delingsmuligheder

17. september 2014

Links

spildevand

Center for grøn transport:
Færdselsstyrelsens Biltekniske afdeling arbejder med udviklingen en række konkrete CO2-reducerende initiativer, bl.a. med energikrav til taxier, energimærkning af varebiler og optimering af aerodynamik for lastbiler. Læs mere på www.trm.dk

Cleantech Group:
Nyheder og events world wide, dog med hovedvægt på USA og på engelsk. Læs mere på www.cleantech.com

Copenhagen Climate Council:
Sammenslutning mellem virksomheder, forskningsinstitutioner iværksat af Mandag Morgen. Består af 30 globale ledere for at skabe opmærksomhed omkring FNs Klimakonference i København i december 2009. Læs mere på www.copenhagenclimatecouncil.com

COP15:
Danmarks hjemmeside for FN’s klimakonference. Læs mere på www.cop15.dk

Dakofa
Dansk Komptencecenter for Affald (DAKOFA) er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, private organisationer, forskningsinstitutioner, kommunale affaldsselskaber, affaldsproducenter, affaldsbehandlere, vognmænd, rådgivere og leverandører inden for affaldsområdet. Læs mere på www.dakofa.dk

Danish Water Services
Danish Water Services arbejder som erhvervsklynge og består af leverandører af produkter til vandforsyning, rådgivningsvirksomheder, turn-key entreprenører, forsyningsvirksomheder samt videns- og uddannelsesinstitutioner. Læs mere på www.danishwater.dk

DS Certificering
DS Certificering tilbyder en række certificeringsydelser efter nationale og internationale standarder inden for bæredygtighed. Læs mere på www.dscert.dk

Eco-Innovation (EU)
EU giver støtte til projekter inden for eco-innovation og som bakker om om unionens miljøpolitik. Der sættes særlig fokus på projekter fra små og mellemstore virksomheder. Læs mere: CIP Eco-innovation

Energistyrelsen
Energistyrelsen beskæftiger sig nationalt og internationalt med opgaver i relation med energiforsyning og – forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udslippet. Læs mere på www.ens.dk

Energy Flex House:
På dette link finder I en folder om projektet Energyflexhouse på teknologisk Institut. Projektet er støttet af Forsknings og Innovationsstyrelsen.

Enterprise Europe Network i Danmark
Enterprise Europe Network er Europa-Kommissionens informations- og rådgivnings-netværk. Netværket består af næsten 550 organisationer med ca. 4000 erfarne fagfolk i 44 lande. Læs mere på www.enterprise-europe.dk

Gate 21:
Gate 21 skaber grøn vækst og bidrager til morgendagens bæredygtige samfund gennem strategiske partnerskaber mellem det offentlige - særligt kommuner, private erhverv og forskning. Læs mere på www.gate21.dk

Green Building Council
Initiativ dansk Green Building Council der udvikler en standard for en dansk certificering af bæredygtigt byggeri.

Green Network
Green Network er et netværk af kommuner og virksomheder, der arbejder sammen om at gøre det bedre end godt nok, når det gælder miljø, arbejdsmiljø, socialt engagement og sundhed. Læs mere på www.greennetwork.dk

Greenovate! Europe
Greenovate! Europe er en ny gruppe af eksperter inden for grøn innovation (eco-innovation) på europæisk plan. Medlemmerne strækker sig fra eksperter i innovation i alle led af værdikæden såvel som professorer eco-innovation. Læs mere om initiativet: www.greenovate-europe.eu

InnoBYG
Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri. InnoBYG hjælper med at bringe udviklede løsninger og/eller samarbejdskoncepter aktivt i spil, så virksomheder f.eks. kan byde på nye og større opgaver. Læs mere om initiativet: www.greenovate-europe.eu

Renewable Energy Agency:
IRENA blev dannet d. 26. januar 2009 i Bonn, Tyskland og er godkendt af 75 lande. Målet med organisationen er at fremme vedvarende energi over det meste af verden. Læs mere på www.irena.org

Klimakompasset:
DI og Erhvervs- og Byggestyrelsen har beskrevet hvordan du kan udarbejde en klimastrategi, beregne co2 udledning, opnå reduktioner, kommunikere, osv. Læs mere på www.klimakompasset.dk

Klimatilpasning:
Information om den nyeste forskning og udvikling indenfor klimatilpasning i og uden for Danmark. Portalen indeholder desuden en række konkrete cases med eksempler på tilpasning. Læs mere på www.klimatilpasning.dk

Klima+:
Netværk for virksomheder, der ønsker at reducere deres påvirkning af klimaet: Læs mere på Klima+

Ladec Science and Business Park Ltd:
Forsknings- og udviklingscenter samt koordinator for Finnish Cleantech Cluster. Læs mere på www.ladec.fi/en/ladec

Miljøkommunerne:
Kommunalt samarbejde om miljøforbedringer. Læs mere på www.miljokommunerne.dk

Miljøstyrelsen:
Find listen over ansøgningsmuligheder for tilskud. Læs mere på www.ecoinnovation.dk

Offshore Center Danmark
Offshore Center Danmark er en medlemsbaseret organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at styrke den danske offshore sektor. Fokusområder er olie og gas, offshore vind, og det offshore maritime område. Læs mere på www.offshorecenter.dk

SPIN - Sustainable Production through Innovation in SMEs
Støtte til SMV virksomheder der ønsker at forbedre deres bæredygtighed, eller virksomheder der udvikler og sælger et innovativt bæredygtigt nyt knocept. Projektet drives af Teknologisk Institut. Læs mere på www.spin-project.eu

Sustainable Business Hub
Sustainable Business Hub er et netværk, der hjælper virksomheder med aktiviteter indenfor miljø og energi til at øge deres konkurrenceevne og udvikle deres forretning i Skåne og eksportmarkeder. Læs mere på www.sbhub.se

Væksthus Hoedstadsregionen
I Væksthus Hovedstadsregionen kan virksomheder på Danmarks regning få lagt deres vækstplan og gjort udfordringer til muligheder. Væksthusets sparring er uvildig på Danmarks regning. Læs mere på www.vhhr.dk