Cleantech Partnerskab
Cleantech Partnerskab (Symbion) · Gribskovvej 4, 2100 København Ø · Tlf.: 3010 8080 · Mail: hn@vhhr.dk
Print sidenSitemap
FacebookLinkedInTwitterFlere delingsmuligheder

07. december 2009

KU Life

Hvorfor deltager I i Cleantech partnerskabsprogrammet?

Vi har viden og et kæmpe netværk til den internationale forskningsverden, og kan derigennem hjælpe med at vurdere den faglige holdbarhed af en idé. Vi ved, om en lignende idé allerede har været afprøvet – og hvad resultatet har været. Vi kan måske også være med til at twiste den oprindelige idé, så den bliver levedygtig ved at foreslå, at den bliver brugt til andre formål end dem, opfinderen havde tænkt sig.

Samtidig håber vi via partnerskaberne at kunne udvide vores samarbejde med erhvervslivet til andre brancher end hidtil, hvor vi først og fremmest har været i kontakt med de primære erhverv.

Hvilke forventninger har I til Cleantech partnerskabs programmet?

Jeg håber, at vores forskere måske kan blive inspireret af samarbejdet til at få kommercialiseret nogle af deres egne bæredygtige opfindelser, så de kommer længere end til spalterne i de videnskabelige tidsskrifter. Der er mange forskere, der arbejder med ideer, som verden i mine øjne har brug for. Men forskerne tænker ikke på at gå videre med ideerne. Det kan samarbejdet med vækstiværksætterne måske anspore dem til.

Hvad kan I konkret tilbyde vækstvirksomheder?

  • Viden om, hvorvidt en idé tidligere har været afprøvet – og hvordan afprøvningen er faldet ud
  • Sparring om faglige ideers holdbarhed og udviklingsmuligheder
  • Stort internationalt forskningsnetværk

KU Life

Institut for Jordbrug og Økologi er en del af KU Life. KU’s biovidenskabelige fakultet er et af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for veterinær-, fødevare- og jordbrugsområdet. 3.500 studerende (heraf 400 ph.d.-studerende), 1.800 fuldtidsansatte og en omsætning på 1,2 mia. kr.