Cleantech Partnerskab
Cleantech Partnerskab (Symbion) · Gribskovvej 4, 2100 København Ø · Tlf.: 3010 8080 · Mail: hn@vhhr.dk
Print sidenSitemap
FacebookLinkedInTwitterFlere delingsmuligheder

07. december 2009

Grundfos

Hvorfor deltager I i Cleantech-partnerskabsprogrammet?

Grundfos er indgået i Cleantech-partnerskabet dels fordi vi gerne vil stille en del af vore kompetencer til rådighed og medvirke til at løse vores del af den samfundsopgave det er, at hjælpe vækstiværksættere på vej , dels er vi med fordi det giver os adgang til at "kigge på" interessant cleantech virksomheder forholdsvist tidligt, i håb om at der er noget som også er strategisk interessant for os.

Hvilke forventninger har I til Cleantech partnerskabs programmet?

Vi forventer, at der etableres et antal mere eller mindre formelle partnerskaber med en række cleantech virksomheder, som mener de kan bruge input fra vore kompetencer til at styrke deres teknologi, markedsføring eller andre aspekter af deres business plan. Vi forventer såmænd ikke at få så meget ud af det selv, udover en overordnet indsigt i de firmaer, som deltager i partnerskabet. Derudover kan vi selvfølgelig arbejde med vores netværk også i denne sammenhæng.

Vi er især interesserede i virksomheder med en stærk løsning indenfor rensning af vand eller måling af vandkvalitet, men andre cleantech aspekter kan også være relevante. Vi kigger også efter koncepter, som adresserer klare og erkendte behov på Global skala, og vi kigger efter teams og forretningsplaner, som hænger godt sammen. Det niormale udgangspunkt for os er en teknologisk løsning, men vi kan også investere i forretningsmodeller, hvis de er tilstrækkeligt "frække".

Hvad kan I konkret tilbyde vækstvirksomheder?

Konkret kan vi tilbyde vækstvirksomheder "hele paletten", lige fra uforpligtende rådgivning til kapitalindskud og integration med Grundfos' øvrige forretningsudviklingsaktiviteter. Det afhænger helt af den enkelte virksomhed og vores gensidige interesse og forståelse. Hver gang vi ser på en vækstvirksomhed i Cleantech-partnerskabet vurderer vi, om og hvordan denne virksomhed kunne have en strategisk interesse for Grundfos i forhold til vores langsigtede vækststrategi.

Indtil nu har vi set på en hel del virksomheder, men en del af disse var kendt af os i forvejen, og blandt de nye har der desværre ikke været nogen, som gav anledning til en tættere partnerskabsdialog.  Vi har på anden måde været i dialog med et par virksomheder, men det er faktisk mindre end vi havde forventet. Vi vil gerne opfordre cleantech virksomhederne til at være mere specifikke og krævende når de angiver hvem de gerne vil samarbejde med og hvad de gerne vil samarbejde om.