Cleantech Partnerskab
Cleantech Partnerskab (Symbion) · Gribskovvej 4, 2100 København Ø · Tlf.: 3010 8080 · Mail: hn@vhhr.dk
Print sidenSitemap
FacebookLinkedInTwitterFlere delingsmuligheder

17. maj 2010

Ideer kan ikke sælges

- men det kan virksomheder og patenter!

Iværksættere lever af deres gode ideer. Men læren for AT Lighting er, at det kræver en god del cool business, før man kan sælge en idé. Samarbejde med store virksomheder er en genvej – og giver fordele for begge parter.

Jacob Tryde og Alexandra Alexiou har startet virksomheden AT Lighting. Det er jo ingen exceptionel nyhed, for nye virksomheder skyder dagligt op i Danmark. Men baggrunden skyldes ikke ønsket om at opbygge en ny virksomhed, men om at sælge en god idé.

Det hele startede med, at de to unge industrielle designere opfandt en ny LED-pære. Opfindelsen gør det muligt både at forlænge pærens levetid og styre lyset bedre, end det er muligt med de nuværende pærer. Da LED-pærer samtidig både holder længere og bruger mindre strøm, burde succesen således være i hus.

- Men vi lærte hurtigt, at det ikke er muligt at sælge en designidé til de rigtig store firmaer. Først når man har en virksomhed, et patent og en prototype på ens opfindelse, er det muligt at komme igennem til potentielle købere af den kaliber. Derfor gik vi ind i et samarbejde med CB Svendsen, der har kunnet hjælpe os med de ting, som vi ikke selv har viden om, fortæller Jacob Tryde.

Samarbejde om udvikling

Elektronikvirksomheden CB Svendsen har i flere år haft et godt samarbejde med iværksættere.

- Jacob og Alexandra reagerede på en annonce, vi indrykkede i Børsen i slutningen af 2009, hvor vi efterlyste virksomheder med gode ideer, der pga. krisen har haft problemer med at få finansiering til at føre dem ud i livet. Dem tilbød vi hjælp – for på den måde samtidig at udvikle vores egen virksomhed og blive inspireret til nye forretningsveje, fortæller direktør Carsten Svendsen.

Samarbejdet med AT Lighting består konkret i, at CB Svendsen har udført de elektroniske beregninger og udvikling af driverelektronikken til lysdioderne i den LED-pære, Jacob og Alexandra havde opfundet. Derudover har CB Svendsen udarbejdet en designmodel, som viser opfindelsen i 3D-format.

Begge dele har været nødvendige bestanddele for at AT Lighting kan præsentere et realistisk og salgbart produkt til potentielle købere.

Fordel for begge parter

For CB Svendsen kom henvendelsen fra AT Lighting meget kærkomment.

- Vores tekniske udvikling og produktion har hidtil for en stor dels vedkommende været baseret på produkter, som andre virksomheder har designet. Men vi har ønsket selv at komme mere på banen i forhold til at designe nye produkter, og har således allerede brugt Alexandra og Jacobs ekspertise til andre designopgaver. Og det samarbejde tegner godt for den fremtidige udvikling af vores virksomhed, siger Carsten Svendsen.  

Partnerskaber sikrer hurtigere udvikling

Samarbejdet mellem CB Svendsen og AT Lighting er et eksempel på, at det er en fordel for både iværksættere og store virksomheder at etablere et samarbejde. Det er sket i regi af programmet Cleantech Partnerskaber, som Økonomi- og Erhvervsministeriet har igangsat. I praksis er det regionernes Væksthuse, der står for arbejdet med partnerskaberne mellem iværksættere og store etablerede virksomheder indenfor cleantech området.

- Vi har haft stor glæde af Væksthuset, som bistår iværksætterne med at blive klar til at indgå i et samarbejde med os. Vi vil gerne hjælpe med at få gjort ideerne levedygtige ved hjælp af vores elektroniske ekspertise og forretningserfaring. Men væksthusene har kompetencer til de nødvendige indledende skridt for iværksætterne som at etablere en virksomhed, indhente patenter osv., fortæller Carsten Svendsen.

CB Svendsen har gennem de sidste par år arbejdet med en lille håndfuld iværksættervirksomheder og hjulpet dem med at få gjort deres ideer forretningsdygtige. Et eksempel er P-Watch, der står bag den elektroniske p-skive. CB Svendsen har været med til at finansiere virksomheden, bistået med at udvikle elektronikken i parkeringsskiven og efterfølgende stået for produktionen.

Når CB Svendsen er gået ind i partnerskaber med iværksættere sker det ud fra devisen, at virksomhedens opsparede formue gør bedre gavn ved at være ude og arbejde. Særligt i en tid, hvor det er vanskeligt for virksomhederne at låne penge i banken.

- Men det er på ingen måde det rene filantropi – i partnerskaberne har det været en betingelse for os, at samarbejdet også skal give os fordele, fx ved at skabe nye arbejdsopgaver i vores virksomhed, siger Carsten Svendsen.

Man skal gøre det, man er bedst til

Både AT Lighting og CB Svendsen er meget opmærksomme på, at deres samarbejde ikke skal strække sig længere, end det er fornuftigt.

- Undervejs i denne proces er vi blevet klar over, at man ikke skal kaste sig over opgaver, som andre i virkeligheden er langt bedre til at løse. Det gælder ikke kun i forhold til det tekniske, hvor CB Svendsens ingeniører naturligvis har nogle elektronikkompetencer, som vi ikke kan komme i nærheden af. Men også andre opgaver som fx salg og markedsføring må vi erkende, at andre kan varetage bedre end både os selv og CB Svendsen. Derfor har vi indset, at vi måske ikke skal gå hele vejen med vores nye pære, men i stedet sælge vores virksomhed inklusiv patent og idé og lade nogle andre drible bolden helt i mål, siger Jacob Tryde.

Flere oplysninger:

Jacob Tryde, AT Lighting, e-mail: jacob@light-up.dk, tlf.: 4060 7412

Carsten B. Svendsen, CB Svendsen, mail: CBS@cb-svendsen.dk, tlf.: 4448 5286

Om Cleantechpartnerskab | www.cleantechpartnerskab.dk

Cleantechpartnerskab er etableret af Erhvervs- og Byggestyrelsen og drives af regionernes Væksthuse. Formålet er at fremme udviklingen og væksten i cleantech virksomheder i Danmark. Cleantechpartnerskab skal bidrage til at skabe en succesfuld klynge af viden og virksomheder, der på lang sigt kan sikre Danmark en global førerposition på området. Gennem Cleantechpartnerskab tilbydes udvalgte danske cleantech iværksættere adgang til meget specifik faglig viden, adgang til fysiske faciliteter eller rådgivning om opskalering og internationalisering hos partnervirksomhederne. Et tilbud, som de ikke kan få gennem andre eksisterende iværksætterordninger. Samtidig giver partnerskabet de store virksomheder en chance for at blive præsenteret for nye spændende forretningsmuligheder.

Følgende virksomheder tilbyder sig som Cleantech Partner til iværksættere:
Danfoss, Dansk Shell, Dong Energy, Ernst & Young, Grundfos, IBM, IRD, Multidata, Rockwool, Maersk, Novozymes, KU-Life, SEAS-NVE, Amagerforbrænding og CB Svendsen.

CB Svendsen | www.cb-svendsen.dk
Innovativ elektronikvirksomhed, der bl.a. leverer custom made elektronikløsninger og fungerer som både totalentreprenør og underleverandør. Samtidig har CB Svendsen avancerede produkter til fjernaflæsning af energimålere og andre signalgivere, der markedsføres til energi-  og industriselskaber.

Antal ansatte: 51

Omsætning: 84 millioner kr. i 2008

AT Lighting | www.light-up.dk

Nystiftet virksomhed der udspringer af LED research og designprojektet ”Light Up”. Virksomheden er specialiseret indenfor design og udvikling af lamper og besidder derudover en stor viden om LED og lys. Ydermere ligger AT lighting inde med IPR til adskillige innovative løsninger i forbindelse med brug af LED og har flere LED-lamper i sin pipeline.

Antal ansatte: 2