Cleantech Partnerskab
Cleantech Partnerskab (Symbion) · Gribskovvej 4, 2100 København Ø · Tlf.: 3010 8080 · Mail: hn@vhhr.dk
Print sidenSitemap
FacebookLinkedInTwitterFlere delingsmuligheder

08. juni 2010

Amagerforbrænding

Hvorfor deltager I i Cleantech Partnerskabsprogrammet?

Amagerforbrænding er en affalds- og energivirksomhed, som arbejder med at udnytte de ressourcer, der er i affald. Det er vores mål at foretrukne på området - banebrydende, veldrevet og innovativ. Samtidig har miljøet høj prioritet i alt, hvad vi laver.

Virksomhedens kerneforretninger er drift og udvikling af genbrugspladser og forbrændingsanlæg, hvor energien i affald udnyttes til el- og varmeproduktion. Vi har erfaringer og specialviden fra 40 års affaldsbehandling. Det er knowhow, som vi gerne deler med nye spillere på markedet for at sikre, at vi fortsat kan få mest muligt ud af affaldet.

Hvilke forventninger har I til Cleantech Partnerskabs programmet?

Læs bla.interview med direktør Ulla Röttger om Amagerforbrændings forventninger til Cleantech Partnerskab i magasinet Climate

Hvad kan I konkret tilbyde vækstvirksomheder?

Vores medarbejdere sidder med nøglekompetencer på forskellige fagområder, som kan komme til nytte, hvis en ny virksomhed ønsker at arbejde med samme område uden at skulle starte helt fra bunden.
Her kan vi eksempelvis hjælpe med overordnet sparring og rådgivning til mindre aktører på markedet. Hvis det er relevant for et givent projekt, kan vi også arbejde på at etablere en form for mentorordning til videndeling.

Samtidig har Amagerforbrænding et bredt kendskab til både affaldshåndterings- og energibranchen og et stort netværk hos kommuner, myndigheder, kunder, leverandører og andre interessenter. 

Med dette kendskab kan vi støtte nye projekter ved at hjælpe med eksempelvis risikovurderinger, miljøansøgninger og kontakt til relevante institutioner og personer i branchen.
Samtidig kan virksomheden hjælpe med professionel sparring omkring kommunikation via brancherelevante medier.

Amagerforbrænding kan endvidere stille plads til rådighed til forskellige former for demonstrationsanlæg. Vi arbejder selv med en række forsknings- og udviklingsprojekter og har gode erfaringer med både idéudvikling, opbygning af samarbejdsrelationer og konstruktion af testfaciliteter.

Amagerforbrænding

Amagerforbrænding er en affalds- og energivirksomhed, som arbejder med at udnytte de ressourcer, der er i affald ved at :

  • Drive genbrugspladser og indsamlingsordninger for specielt affald (ca. 120.000 ton affald om året). 
  • Brænde affald og producere el og fjernvarme af energien.
  • Sørge for miljørigtig deponering af restaffald.
  • Planlægge og rådgive om affald.

Amagerforbrænding er ejet af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby. Vi er i alt 199 medarbejdere.