Cleantech Partnerskab
Cleantech Partnerskab (Symbion) · Gribskovvej 4, 2100 København Ø · Tlf.: 3010 8080 · Mail: hn@vhhr.dk
Print sidenSitemap
FacebookLinkedInTwitterFlere delingsmuligheder

11. februar 2010

Konkurrence på Facebook med Totalkredit

Cleantech Partnerskab samarbejder med Totalkredit om en konkurrence på Facebook omkring miljøeffektive produkter/projekter. Der er en meget bred vifte af projekter/produkter der kan deltage i konkurrencen om en samlet præmiesum på kr. 200.000,-

  • Forsknings- og udviklingsprojekter
    (f.eks. nye teknologier, nye og bedre former for energiudnyttelse og genbrug, nye miljøvenlige materialer mv.)
  • Adfærds- og uddannelsesprojekter
    (f.eks. projekter, der er med til at holdningsbearbejde og fremme en ændret og mere klimavenlig adfærd hos danskerne)
  • Andre projekter, som gør en aktiv handling for at nedbringe eller stoppe CO2-udledningen.

For at produkterne kan komme i betragtning, skal der foreligge dokumentation/sandsynliggørelse for en reel positiv effekt i form af reduceret CO2-udslip. Væksthus Hovedstadsregionen og Cleantech Partnerskab er blandt det bedømmelsesudvalg, der udvælger hvilke projekter der kan deltage i konkurrencen. Projekterne må meget gerne have relevans for den danske boligmasse, herunder private ejerboliger, lejeboliger eller andelsboliger, men det er ikke et krav.

Læs mere om konkurrencen og tilmeld dig på http://apps.facebook.com/totalkredit